Onze gegevens

Predikant:

Vacant sinds 1 september 2008

Scriba:

J.J. Verkamman
Staartmeesstraat 9
4302 VG Zierikzee
0111-417237
info@cgkhaamstede.nl.

Diaconie:

J. Mulder
Klaverstraat 70
4322 CG Scharendijke
0111-672699
johan.mulder@zeelandnet.nl

Penningmeester:

M.B. Timmerman
Kokmeeuwstraat 29
4301 WP Zierikzee
0111-416541 
penningmeestercgkhaamstede@gmail.com

Bankrekening:
Ten name van:

NL56RABO 0357 8023 65
Penningmeester van de Christelijke Gereformeerde Kerk Haamstede

Koster:
(contactpersoon)

Fam. F.M. de Ronde
Zuidwellewekken 9
4326 SH Noordwelle
0111-462650

ANBI gegevens: Klik hier voor PDF ANBI gegevens 2020