Onze gemeente

Zoals de naam al aangeeft, behoren wij bij het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Onze gemeente maakt ook deel uit van de wereldwijde kerk van onze Heer, Jezus Christus. Hij is de Verlosser van de gehele wereld. In de samenkomsten van de gemeente wordt de ontmoeting met Hem gevierd, en ontmoeten de gemeenteleden ook elkaar en allen die onze gasten willen zijn. Daarom draagt ons kerkgebouw de naam Ontmoetingskerk. Onze gemeente telt (op januari 2022) 111 leden.

Voor ons persoonlijke leven, evenals voor het leven als gemeente, hebben wij als leidraad aangenomen:
Wij geloven in de liefde van God, die Hij getoond heeft in het kruis en de opstanding van zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. Door Zijn offer wordt ieder, die zich aan Hem geeft, gered uit de nood, de schuld en de dood van zijn bestaan.

Uit deze liefde willen wij leven, en het is ons verlangen om, door de Heilige Geest, Christus te volgen en te leren God lief te hebben met heel ons leven, en de naaste als onszelf. Om in dit christelijke leven te groeien nemen wij ons voor om, persoonlijk en samen, ons te oefenen in:

- betrokkenheid bij of hart voor de Heer,
- betrokkenheid bij of hart voor elkaar als zijn volgelingen,
- betrokkenheid bij of hart voor zijn werk in en voor de wereld.

Haamstede ligt in een aantrekkelijk gebied voor mensen die houden van zon en strand, van duin en bos. Vooral in de vakantietijd vinden dan ook vele vakantiegangers de weg naar onze kerk. Ze komen vanuit heel Nederland en uit diverse kerkverbanden en geloofsgemeenschappen. Het is telkens weer een fijne ervaring als zo de eenheid in Christus wordt beleefd! Ons kerkgebouw is een maatje te groot voor onszelf. Maar voorheen moesten er in de top van de vakantieperiode twee ochtenddiensten gehouden worden. Dank zij financiële hulp, ook van gasten, kon de kerkzaal vergroot worden, zodat sinds 2001 iedereen weer een plaats kan krijgen in één ochtenddienst. In de liturgie wordt er rekening mee gehouden dat er gasten zijn die thuis misschien andere gewoonten hebben. Er wordt samengewerkt met de meeste kerken in onze omgeving om het Evangelie zichtbaar te maken voor alle toeristen, dus ook hen die wij buiten ons kerkgebouw ontmoeten.