ReEv

De ReEv-commissie staat voor de Recreatie-en-Evangelisatiecommissie van Schouwen-Duiveland. De commissie werkt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraden van de drie christelijke gereformeerde kerken op Schouwen-Duiveland.

 

De ReEv-commissie heeft ten doel: Het doen verrichten van evangelisatiewerk onder bezoekers en bewoners van Schouwen-Duiveland. Om hen te wijzen op en in kennis te brengen met het evangelie van Jezus Christus, met als doel dat ook zij komen tot bekering, geloof en belijdenis daarvan in de kerk en in de wereld. De commissie werkt in gebondenheid aan Schrift en belijdenis, zoals deze door de christelijke gereformeerde kerken zijn aangenomen en worden verklaard.

 

Het evangelisatie- en recreatiewerk wordt in de zomer uitgevoerd door teams van jongeren. We zoeken jongeren onder de jeugd van onze eigen gemeenten, maar ook andere jongeren die Jezus belijden als hun Heere zijn welkom. De teams verzorgen hun activiteiten vanuit de Zomerbus, een omgebouwde SRV-wagen.

 

De ReEv-comissie bestaat bij volledige bezetting uit negen leden: twee uit de gemeente van Haamstede, twee uit die van Kerkwerve en vijf uit die van Zierikzee. Deze commissieleden worden door de kerkenraad benoemd voor een periode van vier jaar. Naast deze leden hebben ook de evangelisatieouderlingen van de gemeenten zitting in de commissie.

 

Voorzitter van de commissie is Hanneke Jacobusse (CGK Zierikzee). De penningmeester is Saskia Mol (CGK Zierikzee). Contact met de commissie verloopt via de secretaris Lennie Krakeel (CGK Zierikzee) of via de voorzitter.

 

Het ReEv werk is te volgen via Facebook: www.facebook.com/zomerbusrenesse